Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Білгород-Дністровський район

Білгород-Дністровський район розташований у південно-західній частині області. Утворений у 1957 році. Межує на заході з Тарутинським і Саратським, на південному заході — Татарбунарським, по Дністру — з Біляївським, а вздовж Дністровського лиману — а Овідіопольським районами Одеської області. На півдні територія району виходить на узбережжя
Чорного моря. Площа району 1977 кв. км. Населення 104,7 тис. чол., у т. ч. сільського — 74,0 тис. чол. (71,1 проц.), густота - 52,3 чол. на 1 кв. км. В районі 58 населених пунктів, які підпорядковані міській селищній та 18 сільським Радам.
Через територію району та його центр проходять залізниця Одеса — Ізмаїл і три автошляхи. Через Білгород-Дністровський порт підтримуються регулярні зв’язки
з Одесою та іншими чорноморськими і дунайськими портами.
В господарстві району переважає промислове виробництво, воно дає 52,9 проц. валової продукції. Тут діє 26 промислових підприємств, на яких зайнято 4140 ро­бітників та службовців. Харчова промисловість дає 82,4 проц. всієї промислової продукції. Найбільші підприємства — м’ясокомбінат, виносоковий завод, рибокон­сервний комбінат, маслозавод, хлібокомбінат, швейна, картонна і меблева фабрики, що знаходяться в Білгороді-Дністровському, та підприємства Старокозацького винозаводоуправління.
Природні умови сприятливі для вирощування зернових культур та винограду. Рельєф в основному рівнинний. В грунтах переважають південні чорноземи. Близько двох третин території — 125 010 га — займають сільськогосподарські угіддя, в т. ч. орні землі — 108 744 га (87,0 проц.), сади і виноградники — 7785 га (6,2 проц.). В районі 9 радгоспів та 21 колгосп.
Посівна площа в 1966 році становила 105 570 га, в т. ч. під зерновими культу­рами — 52490 га (50 проц.), технічними — 14 152 га (13,4 проц.), кормовими — 37 407 га (35,4 проц.). Основні зернові культури — озима пшениця та кукурудза, основна технічна культура — соняшник.
В сільськогосподарському виробництві переважає тваринництво, річна продук­ція якого становить 60,9 проц. Воно має м’ясо-молочний напрям. У 1967 році тут було понад 47,7 тис. голів великої рогатої худоби, в т. ч. 15,2 тис. корів; свиней — 49,6 тис., бджолосімей — 3,4 тис. На 100 га сільськогосподарських угідь утримува­лося 34,9 голови великої рогатої худоби, в т. ч. 11,2 корів; на 100 га ріллі — 42,1 свиней. На 100 га угідь вироблено 31,1 цнт яловичини, надоєно 248 цнт молока, зібрано 0,65 цнт меду; на 100 га ріллі одержано 25,6 цнт свинини.
Сільськогосподарське виробництво має міцну матеріально-технічну базу. В ра­йоні працює 1245 тракторів та 379 комбайнів. Район повністю електрифіковано від державної мережі. Повністю механізовано усі орні роботи, збирання зернових та соняшнику; очистка зернових механізована на 98 проц., водопостачання тваринниць­ких ферм — на 81 процент.
В населених пунктах району є 447 магазинів та палаток, працює 54 підпри­ємства громадського харчування. В 1965—1967 pp. товарооборот становив в се­редньому 33449 тис. карбованців.
Провадиться велике житлове будівництво. Протягом семирічки споруджено 2838 будинків. У 1966 році лише в селах споруджено 339 будинків загальною площею 20 790 кв. метрів.
Зросла мережа лікувальних закладів. В районі — 16 лікарень на 1270 ліжок та багато інших установ охорони здоров'я, в яких працює 227 лікарів та 730 чол. середнього медичного персоналу. Серед них 9 відмінників охорони здоров'я.
За роки Радянської влади створена розгалужена шкільна мережа — 18 серед­ніх, 28 восьмирічних та 7 початкових шкіл, 5 шкіл робітничої і сільської молоді, 3 технікуми. В школах і технікумах працює 1236 педагогів, у т. ч. заслужений учи­тель та 18 відмінників народної освіти.
Мережа культурно-освітніх установ включає 62 клуби і будинки культури та 57 бібліотек з книжковим фондом 434 280 примірників. У 1967 році населення передплачувало 870 примірників газет і журналів на одну тисячу жителів. Районна газета «Советское Приднестровье» видається з 1941 року. При будинках культури і клубах працює 6 народних університетів культури та 527 гуртків художньої самодіяльності. В районі діють музикальна школа, 8 радіовузлів, 69 стаціонарних кіноустановок. В місті і селах району налічується 23156 фізкультурників, у т. ч. 4535 розрядників, об’єднаних у товариствах «Трудові резерви», «Авангард», «Спартак», «Локомотив», «Колос».
В районі проживають Герой Радянського Союзу, 5 Героїв Соціалістичної Праці, кавалер ордена Слави.
В Кароліно-Бугазі, на вузькій смузі між Чорним морем та Дністровським лиманом, незабаром будуть збудовані благоустроєні курортні заклади.

Сучасна карта - Білгород-Дністровський район