Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Задунаївка

при ньо­му було паралельне відділення ремісничих класів (рукоділля) па 27 місць. На утри­мання нового навчального закладу земство відраховувало 320 крб. на рік. У 1902 ро­ці училище було реорганізовано в двокласне з
паралельним відділенням для дівчат. Відвідували школу здебільшого діти заможних селян та куркулів.
З 1805 року в селі почав працювати фельдшер.
В 1905 році в Задунаївці налічувалось 278 дворів і 2138 жителів. Становище переважної більшості селян було важким. У своїх спогадах активний учасник ре­волюційного підпілля на Ізмаїльщині С. Ф. Касса згадував: «Мій дід був наймитом. Батько теж не мав ні худоби, ні інвентаря. Щоб прогодувати своїх 11 дітей, вів брав у багатіїв гроші під великі проценти та зерно для посіву. Лихварі відбирали у нас восени майже весь урожай».
Революція 1905—1907 pp. знайшла широкий відгук серед жителів Задунаївки. В листопаді тут відбувся селянський з’їзд. Оскільки на ньому верховодили есери, опорою яких була заможна верхівка, з’їзд фактично усунувся від розв’язання аграр­них питань в інтересах найширших верств селян. Це викликало обурення бідняків і наймитів Задунаївки, які підтримували членів соціал-демократичної групи в Бол­граді. Члени цієї групи М. Шишман, Б. Райнов та інші в січні 1906 року розповсю­джували тут революційні прокламації, закликали підтримувати першу російську
революцію і готуватись до повстання.
Напередодні першої світової війни активно працював серед селян учитель- більшовик Іван Хінев. Ще в 1910 році він провадив серед учнів села бесіди на революційні теми, викриваючи експлуататорську суть самодержавства і закликав до його повалення.
В роки першої імперіалістичної війни 150 чол. із Задунаївки відправили на війну, 50 чол. забрали на будівництво залізниці Акерман-Бессарабська, що з'єднувала бессарабські землі з Дунаєм. С. Касса, М. Бянов, М. Градесков, що працювали на будівництві залізниці, познайомились з біль­шовиками Петрограда й Одеси. Тут вони вперше по­чули про Леніна, з захопленням читали «Окопну Правду».
Війна підірвала економіку селянських госпо­дарств. Люди вмирали з голоду і від пошестей. Поси­лювалась ненависть бідноти до існуючих порядків, до куркулів і лихварів, які збагачувались за рахунок нещадної експлуатації. Трудяще селянство дедалі рішучіше ставало на шлях боротьби проти війни й ца­ризму. У вересні 1917 року С. Касса, П. Ненов і Г. Но­вак встановлюють зв’язок з більшовиками Болграда, готують трудящих села до повалення влади експлуа­таторів.
Велика Жовтнева соціалістична революція викли­кала серед селян Задунаївки нову хвилю боротьби проти експлуататорів. 10 січня 1918 року тут було вста­новлено Радянську владу. Казенні, куркульські та церковні землі оголошувалися власністю трудящого селянства, почався їх розподіл між батраками, бідня­ками, проводились в життя інші декрети та постанови робітничо-селянського уряду.
При підтримці імперіалістичних держав боярська Румунія розпочала інтервен­цію на південному сході країни. Жителі Задунаївки готувались до опору, створювали збройні загони. Керовані І. Хіневим, П. Йовчевим, вони організували виступ проти інтервентів. Та сили були нерівні. 25 січня 1918 року Задунаївка підпала під ярмо румуно-боярських окупантів. Загарбники з допомогою куркулів і колишніх чиновників відновили старі порядки, встановили військовий терор, спрямований проти тих, хто боровся і підтримував Радянську владу. Багатьох селян арештували і посадили в вогкі підвали. Окупанти відібрали в селян наділену їм Радянською вла­дою землю, закрили школу, де навчання провадилось болгарською мовою. Вони силою забирали хліб, худобу, грабували винні підвали та домашнє майно. Великої шкоди зазнали селяни від потрав озимих та ярих культур ворожою кіннотою. Коли ж вони намагалися скаржитись комендантові, той не хотів їх і слухати.
Та не підкорилися задунаївці ворогам. Зростав народний опір, виникали рево­люційні гуртки. З них в лютому 1922 року М. Шишман створює підпільну револю­ційну організацію. Для керівництва було обрано комітет, до якого ввійшли М. Терзі, В. Торзі, О. Георгієв, М. Ніколов і С. Ф. Касса. Комітет розгорнув роботу по ство­ренню революційних осередків у сусідніх болгарських селах — Главанах, Селі-Оглу (Холмському), Кот-Китаї (Островному), Гасан-Батирі (Виноградному), Новій Іванівці та інших. Члени організації збирали зброю, розповсюджували лис­тівки, що надходили з


Сучасна карта - Задунаївка