Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Новоселівка

В авангарді боротьби за зміцнення Радянської влади на селі були комуністи, що об'єднувалися Ставрівським партійним осередком. У вересні 1920 року створюєть­ся партійний осередок в Софіївці. Секретарем його обрали       В. Мазуренка.
Під керівництвом партосередку діяли комітети незаможних селян, організовані влітку 1920 року. Головою КНС в Софіївці був В. Слободянюк, в Новоселівці – Н. Федійчук. Комнезами налічували в своїх рядах понад 200 бідняків та середняків і стали головною опорою партійної організації в проведенні громадсько-політичних кампаній на селі. Активно підтримуючи Радянську владу, вони згуртовували бід­ніше селянство на боротьбу проти куркульських банд, ва виконання продрозворстки. В Новоселівці жителі затримали і передали органам ЧК кількох бандитів, сприяли успішному проведению мобілізації и Червону Армію.
В 1921 році села Новоселівку і Софіївку об'єднано. Першим головою Новоселівської сільської Ради обрано щорсівця комуніста Г. Бондаренка. Сільська Рада, спи­раючись на широкий актив, забезпечила проведення господарських і політико-масових заходів, займалась питанням благоустрою села, проводила культурно-освіт­ню роботу. В селі відкрилася хата-читальня, де організовувались доповіді, лекції, читання газет, виступи учасників художньої самодіяльності6. Активно діяв комітет незаможних селян, який допомагав партосередку і сільраді у ліквідації куркульства та залученні селян до колективного обробітку землі. Головою КНС багато років пра­цював     І. Ховрун.
У тому ж році в колишньому маєтку поміщика Місцевого відкрито початкову школу. В 1931 році школа була реорганізована в семирічку.
В умовах Радянської влади з кожним роком міцніли бідняцькі селянські госпо­дарства. Водночас перехід до нової економічної політики куркульство намагалося використати для власного збагачення і посилення свого виливу на селі. Куркулі відкривали крамниці, підприємства по переробці сільськогосподарської продукції, укладали кабальні договори з біднотою. Було вжито ряд входів щодо витіснення і обмеження експлуататорських тенденцій непманів та куркулів. У 1926 році в Ново­селівці виникло сільське споживче товариство, відкрилась крамниця.
3 поліпшенням матеріального добробуту і побутових умов зростало населеня села. На грудень 1926 року в Новоселівці проживав 1201 чоловік.
Боротьбу за соціалістичну перебудову сільського господарства, зростання тури і виховання населення в комуністичному дусі очолив партійний осередок, який в грудні 1931 року налічував в своєму складі о членів і одного кандидата в члени ВКП(б). Довгий час його секретарем працював М. Собін.
Вірним помічником партійного осередку була комсомольська організація репа в 1920 році. Секретарем її обрали М. Яковищенка. Комсомольці провадили  велику роботу серед молоді, брали активну участь у виконанні хлібозаготівель, лікві­дації неписьменності, боротьбі з релігійними пережитками, в розгортанні культурно-масової роботи.
З ініціативи комсомольців у 1920 році в селі почав працювати клуб, який незабаром став центром культурного життя Новоселівки. Тут працювали гуртки худож­ньої самодіяльності, проводились читання і обговорення книг, демонструвались кінофільми, провадились заняття з неписьменними.
Внаслідок великої роз'яснювальної і виховної роботи у 1927 році в селі було зроб­лено дальший крок у соціалістичній перебудові села. Того року 14 селянських госпо­дарств об'єднались у ТСОЗ. На початку 1930 року в селі утворилися два колгоспи – «Нове життя» і «Червоний шлях». Головами перших колгоспів стали Н. Федійчук та Г. Довгий.
Колективізація на селі здійснювалась в обстановці запеклої класової боротьби. Куркулі провадили шалену анти радянську агітацію, вдавалися до цькування акти­вістів і терору. В 1930 році вони підпалили будинки ініціаторів колгоспного руху Т. Трачука, С. Мазуренка, приміщення сільради.
Допомогу селянству в становленні колективних господарств подав робітничий клас. Вже в перші роки Радянської влади встановились шефські зв'язки між робіт­никами депо станції Котовськ і колгоспниками Новоселівки. Шефи брали безпосеред­ню участь в проведенні сільськогосподарських робіт, провадили виховну роботу. В 1927 і 1928 роках вони передали ТСОЗу кілька борін і плугів, забезпечували ремонт техніки. В колгоспах Новоселівки працювали посланці робітничого класу – двадцятип'ятитисячники П.С. Скворцов і
М. Собін.Сучасна карта - Новоселівка