Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Чорна

голодувало. Партійний осередок, новообрана сільрада, комнезам (120 членів) створювали комі­тети взаємодопомоги, вилучали лишки хліба в куркулів і передавали бідноті, сім'ям червоноармійців. Було проведено велику роботу по розподілу між трудящими соля­ними поміщицьких земель.
Для допомоги бідноті в освоєнні одержаних наділів ство­рювалися машинно-прокатні пункти, ремонтні майстерні, кооперативні товариства тощо. У 1923 році в селі організовано сільськогосподарське кооперативне товари­ство. через яке біднота придбала реманент, насіння, худобу тощо.
У своїй важкій, але плодотворній діяльності по піднесенню господарства кому­ністи спиралися на комсомольський осередок, створений в 1923 році. Спершу в ньому було 12. а у 1925 році вже 40 юнаків і дівчат. Комсомольці проводили велику культурноосвітню роботу. Разом з членами сільради, серед яких були незаможні селяни, вчителі, жінки-активістки, вони взяли на облік неписьменних, організували ніколи лікнепу. При сільбуді проводилися заняття політичного, сільськогосподарського та інших гуртків. З ініціативи комсомольського осередку відкрито 2 хати-читальні, створено піонерський загін. На початку 1925 року чорнянські комсомольці допомогли організувати хату-читальню в с. Дігорах. Не було забуто й оборонну роботу. В Чор­ній працювали гуртки Тсоавіахіму і МОДРу.
Господарським і політичним життям села керував партійний осередок. Він ко­ристувався величезним авторитетом серед селян. На Його відкриті збори, до обгово­рювалися питання господарського і культурного будівництва, політичні проблеми, збиралися майже всі дорослі жителі села. У грудні 1927 року комуністи Чорної одно­стайно схвалили рішення об'єднаного Пленуму ЦК ВКП(б) і ЦКК про виключання з партії Троцького і Зінов'єва. Це свідчить про політичну зрілість сільських кому­ністів.
Наприкінці 20-х років Чорна стала великим селом, яке входило до Красноокнянського району Молдавської АРСР. В ньому проживало понад 4 тис. чоловік, в т. ч. 3136 українців, 742 молдаванина, 136 євреїв, 11 росіян, 6 поляків та інші. Жителі займалися хліборобством (889 господарств) і різними кустарними промислами (23 гос­подарства).
У 1927 році в селі утворено сільськогосподарську артіль «Червоний орач», що складалася переважно з членів комнезаму. Наприкінці 1929 і иа початку 1930 року під керівництвом комуністів організувалось ще 4 колективні господарства, в т. ч. «Червоний партизан», «Чесна праця». Незважаючи на шалену куркульську агітацію проти колгоспів, до них пішли спочатку бідняки, а потім і середняки. В створенні артілей активну участь брав двадцятип'ятитисячний робітник луганського заводу комуніст Курилов. Внаслідок величезної організаційної та політичної роботи, про­веденої партосередком і сільрадою, в 1933 році Чорна стала селом суцільної колек­тивізації. День 24 червня 1933 року, коли колгоспники приймали Статут сільсько­господарської артілі, став у Чорній справжнім святом.
З утворенням в 1934 році Чорнянського району Молдавської АРСР громадсько-політичне життя в селі, в якому почали працювати райком партії і райвиконком, що більше активізувалося. 21 лютого 1935 року тут відбулися перші районні партійні збори. на них з'їхалось з усіх сіл 70 комуністів. Збори прийняли рішення, спрямо­ване на зміцнення колгоспів. За рішенням партійних органів систематично, раз на місяць. проводилось загальноколгоспні. та раз на п'ятиденну — бригадні політдпі. В них брали участі, працівники Чорнянського райпарткому, райвиконкому та політвідділу новоствореної Чорнянської МТС.
Комуністи широко залучали трудящих до обговорення найважливіших подій внутрішнього і міжнародного життя. Так, 23 лютого 1934 року в селі проведено бага­толюдний мітинг протесту проти розгулу фашистських банд в Австрії, які залили вулиці Відня кров'ю повсталих робітників. В одноголосно прийнятій резолюції трудівники Чорної ухвалили відрахувати одноденний заробіток на користь сімей австрійських пролетарів, що постраждали від фашистського терору. 7 серпня 1936 ро­ку в Чорнянській МТС відбувся мітинг солідарності з іспанськими борцями проти фашизму. Присутні одностайно вирішили відрахувати півпроцента місячного заро­бітку до фонду допомоги іспанським антифашистам.
Наполеглива організаційна і політико-виховна робота сільської парторганізації, яка у 1939 році налічувала понад 40 членів і кандидатів у члени ВКП(б), да­вала добрі наслідки. У 1939 році з ініціативи комуністів


Сучасна карта - Чорна