Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Петрівка

В 1952 році всі артілі Петрівки об'єднались в один колгосп «Україна». Укрупнення дало змогу укомплек­тувати бригади і ферми спеціалістами сільського гос­подарства, значно скоротити адміністративио-управлін- ський апарат, краще використовувати техніку. Госпо­дарство мало 5855 га землі, в т.ч. орної 4264 га. Тільки озимої пшениці було засіяно 1875 га. В 1953 році колгосп зібрав у середньому по 15,7 цнт з га на всій площі зернових. На
фермах в цей час налічувалось 774 голови великої рогатої худоби, 842 свиней. 3840 штук птиці. Ці показники переконливо свідчать про ряд важливих зрушень, які відбулись у колгоспному виробництві Пет­рівки.              Але мали місце її серйозні недоліки. Через слабку кормову базу, відсутність приміщень та низький рівень механізації трудомістких процесів тваринництво все ж було збитковим. На 1 січня 1954 року артіль заборгувала державі 470 тис. карбо­ванців.
Рішення вересневого (1953 р.) Пленуму ЦК КПРС і заходи, вжиті для їх вико­нання, стали великим поштовхом у розвитку колгоспу. Під керівництвом партійної організації, яку тривалий час очолював М.Ф. Кривич, були зроблені перші кроки для подолання відставання у тваринництві. Колгоспники за              1954 –1957 pp. спору­дили біля села тваринницьке містечко, згодом, у 1957–1966 pp., збудували 9 ко­рівників, 4 телятники, 3 свинарники,        2 пташники, силосні башти, зацементовані тран­шеї для силосування кормів, кормоцех та склад для зерна. Правління, партійна орга­нізація дбайливо виховували кадри тваринників, створювали необхідні умови для їх роботи. Підвищилась оплата праці. Так, наприклад, сім'я тваринника І. Кравця одержала в 1956 році на трудодні 21 тис. крб. грішми, 500 пудів хліба та в рахунок додаткової оплати 1310 кг молока, 15 кг вовни, 9 овець, б4 кг свинини. У 1958 році колгосп закупив тракторів, комбайнів та інших машин на 1 млн. крб. Краще стала використовуватись техніка. Це позначилось на темпах і якості польових робіт.
За високі показники у виробництві продуктів сільського господарства, впровадження досягнень агрономічної науки і передового досвіду 6 працівників села у 1958 році одержали високі урядові нагороди. Почесного звання Героя Соціалістичної Праці удостоєно колишнього директора МТС            В.С. Соболева. Голова колгоспу Г.Т. Назарко нагороджений орденом Леніна.
Нові зрушений сталися в господарстві за роки семирічки. Переглянувши структуру посівних площ, широко застосувавши принцип матеріальної заінтересованості правління і партійна організація вивели артіль в число передових у районі. Цьому значно сприяла механізація всіх трудомістких виробничих процесів. У січні 1968 року в колгосп «Україна» став до ладу чотирирядний корівник, де було запроваджено широку механізацію, зокрема, повну механізацію роздачі кормів. Введення в дію нового корівника дало можливість скоротити робочий день доярок, значно підвищити продукти виїсть праці. Колгосп «Україна» стан великим багатогалузевим господарством зернового і м’ясо-молочного напряму. Він має потужну технічну базу – 27 тракторів, 8 зернових, 4 кукурудзозбиральні, 4 силосозбиральні комбайни, бурякозбирач, 19 автомашин, 4 установки і агрегати для механізованого доїння корів. Якщо в 1953 році прибуток в артілі становив 17 тис. крб., то в 1967 році він зріс до 915 тис. крб.; учетверо зросли прибутки на 100 га орної землі. В 1966 році тут зібрано 29,5 цнт озимої пшениці з га на площі 1484 гектара. Збільшилось поголів'я великої рогатої худоби, виробництво молока і м'яса зросло у 8–10 разів. У 1967 році в колгоспі налічувалось 2300 голів великої рогатої худоби.
На колгоспних ланах трудяться багато майстрів хліборобської справи: брига­дир трактористів І. Горобець, бригадир городників Л. Малимон, скотар    І. Логвинов, шофер І. Ломакін, трактористи В. Стратіснко та В. Владико. Шанують в артілі і тих, хто закладав основи колективного господарства. На будинках почесних колгоспників Г.Я. Святковського, Ф.І. Поліщука,    Н.П. Коваленка встановлено пам'ятні дошки з написом: «Тут живе ветеран колгоспу..».
У поточній п'ятирічці багато уваги приділяється дальшій механізації виробничих процесів у рільництві і тваринництві, підвищенню культури землеробства. У 1966 ро­ці було введено в дію 2 польові тракторні стани, а в 1968 році завершено будівництво телятника та великого пташника.
Значну роль у піднесенні колгоспного виробництва відіграє Петрівськс відді­лення «Сільгосптехніка», де працюють 123 робітники і службовці, з них 22 комуністи. В 1905 році тут стала до ладу иотоково-вузлова лінія, завдяки чому


Сучасна карта - Петрівка