Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Любашівка

належала волосному партійному комітету, створеному в лю­тому 1920 року, і волвиконком у обраному в березні того ж року (замість волревкому).
Плодотворну роботу проводив і Любашівський сільський партоссредок. Він був організований теж у 1920 році і налічував 5 комуністів. Його секретарем був К. А. Солом'янчук. Осеродок швидко поповнювався за рахунок передових селян-бідняків. На червень 1921 року до його складу входило вже 15 членів партії. На зборах кому­ністів. які відбулися 2 липня 1921 року, обрано бюро осередку в складі С. Коваль­чука (секретар), К. Солом'янчука, Т. Осики і С. Левіна.
У 1920 році в селі створюються і комсомольский осередок, на чолі якого став І. Самарін, командирований до Любашівки ЦК КСМУ. Осередок, до складу якого спочатку входило 5 комсомольців, відігравав велику роль у громадському, полі­тичному і господарському житті. Комсомольці були вірними помічниками комуні­стів. Вони допомагали членам партії мобілізовувати трудівників Любашівки на подоланпння розрухи, боротьбу з куркулями, ліквідацію неписьменності. Саме тому ком­сомольці поряд з комуністами «висуваються селянами в усі установи села» - писала 1 липня 1924 року газета «Молодая гвардия». Авторитет комсомольської організації Любашівки проявився і в зростанні її рядів. Так, уже 1925 року в її складі було близько 100 членів ЛКСМУ.
У своїй роботі по зміцненню Радянської влади на селі, відбудові господарства, розподілу між селянами поміщицької землі (близько 1000 десятин) комуністи і ком­сомольці спиралися на волосний та сільський КНС, організовані влітку 1920 року. Комнезамівці брали активну участь у проведенні в життя ленінського кооперативного плану. Першим колективним господарством в Любашівці була сільськогосподарська комуна «Юна творчість», організована в серпні 1922 року. До її складу входило 19 селян-бідняків. Своїм головою вони обрали Д. І. Симона. За комуною було за­кріплено 40 десятин орної землі, 5 десятин толоки, 3 - сінокосу, город. її госпо­дарство складалося з 6 коней, 2 корів, ЗО свиней, невеликої отари овець. Комунара жили в гуртожитках, спільно працювали і харчувалися. Крім цієї комуни, в 1924 році утворено 2 ТСОЗи - ім. Дем'яна Бєдного та «Червона праця». Перший мав 14 членів, другий - 9.
Виконуючи рішення XV з'їзду ВКП(б), що взяв курс на колективізацію сіль­ського господарства, любашівські комуністи розгорнули велику роботу по залученою селян до соціалістичної перебудови села іі організації великих колективних госпо­дарств. В грудні 1929 року створено артіль ім. Петровського, в січні 1930 року - колгосп «П'ятирічку - за чотири роки». Останній мав 600 членів, з них 350 праце­здатних. Було усуспільнено 2200 га землі, 24 кінні сівалки, 200 борін, ЗО косарок, В снопов'язалок. В селі організовано також сільськогосподарські артілі «Більшо­вик», «8 Березня», ім. Комінтерну та комуну ім. Сталіна. В 1929 році в Любашівці створюється одна з перших на Україні МТС.
З допомогою центральних і місцевих органів партії комуністи і всі трудівни­ки села успішно долали численні труднощі на шляху організаційно-господарського зміцнення колгоспів. Вони розгорнули наполегливу боротьбу за виконання планів третього року першої п'ятирічки. Щоб успішно провести весняну сівбу, колгоспники Любашівки за прикладам членів артілі «П'ятирічку - за 4 роки» днювали й кочува­ли в полі. їхнім гаслом стало: «Боротьба за хліб - боротьба за соціалізм!».
З величезним ентузіазмом працювали і залізничники станції Любанівка. Обговоривши на загальних зборах заклик робітників Московського заводу «Авиаприбор», вони вирішили ЗО квітня-2 травня провести суботники. У перші два дні - перед святковий і святковий - вони перевіряли і ремонтували інструмент, стрілки, стрі­лочні приводи, а 2 травня допомагали членам підшефної артілі «Комінтерн» у весня­них польових роботах.
Великий трудовий ентузіазм у любашівців викликала звістка про скликання XVII з'їзду ВКП(б). В листі на ім'я секретаря ЦК КП(б) України С. В. Косіора комуністи Любашівки зобов'язалися наполегливо боротись за дострокове виконання завдань другої п'ятирічки, вивести Любашівськний район в ряди передових.
25 лютого 1934 року любашівці зустрічали у себе С. В. Косіора. В товариських розмовах, які мав керівник більшовиків України з трудівниками села, порушувались питаний про оволодіння молоддю провідними професіями колгоспного виробництва, сільськогосподарською технікою, про поліпшення побуту та підвищення культур­ного ріння колгоспників. Учасники цієї зустрічі запевнили С. В. Косіора, що «вони надалі ще енергійніше боротимуться за


Сучасна карта - Любашівка