Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Липецьке

80-95 проц. Колгосп має 44 трактори різних марок, 29 комбайнів, у т. ч. 16 зернових та кукурудзо­збиральних, 35 вантажних автомашин і багато іншої техніки.
Середня врожайність з гектара в колгоспі за 1959–1960 pp. становила: озимої пшениці - 18,5 цнт. зерна кукурудзи - 23,7, цукрових буряків – 223, соняшнику – 14,5. Навіть посушливого 1963 року в колгоспі зібрали по 14,2 цнт пшениці, 15,4 зерна кукурудзи, 154 цнт цукрових буряків з гектара. В колгоспі проводиться велика робота по поліпшенню порідності худоби, збільшенню її поголів’я. На тваринницьких фермах налічується 3924 голови рогатої худоби, 954 свиней, 1140 овець.
Зростання колгоспного виробництва та прибутків артілі дало можливість значно збільшити фонд оплати праці колгоспників. За 1966 рік прибуток артілі визначався майже в 1,2 мли. крб. На людино-день тут видано но 2 крб.     97 коп., в т. ч. грішми - 2 крб. 16 коп. В ювілейному 1967 ро­ці оплата праці колгоспників здійс­нена па рівні попереднього року зі збільшенням грошової оплати нa людино-день до 2 крб. 59 копійок. У виробничих успіхах колгоспу на всіх етапах його розвитку велику роль відігравало широке впровадження прогресивних методів праці передо­виків села і насамперед ударників комуністичної праці, механізаторів Я. Мартуса, В. Чорного, доярки X. Карауш. Ветераном колгоспу, одним з найдосвідченіших меха­нізаторів є А. Паладій, який 33 роки управляє, трактором. Його сини успадкували професію батька.
На виконання рішень березневого (1965 року) Пленуму ЦК КПРС партійна організація та правління колгоспу розробили ряд заходів, перетворення яких у життя вагомо позначилося на показниках господарської діяльності колгоспу вже в 1965–1966 pp. У 1965 році зібрано вищі порівняно з минулим роком врожаї сільськогоспо­дарських культур. Озимої пшениці на площі 1729 гектарів одержаного 26,2 цнт з га, кукурудзи на площі 474 га по 33 цнт., цукрових буряків на площі 750 га – 251 цнт. В наступному 1960 році, незважаючи на деяке погіршення погодних умов, ці резуль­тати були закріплені. Зібрано: пшениці по 24,2 цнт з гектара, кукурудзи – по 29,1 цнт, а цукрових буряків навіть більше – по 273 цнт з гектара.
Помітно зросло поголів'я худоби. У 1965 році кількість великої рогатої худоби збільшилося до 4311 голів, свиней – до 978, овець – до 1140 голів; у 1966 році кількість поголів'я великої рогатої худоби зросла до 4479 голів, свиней – до 1048, овець – до 1214 голів. Успішно розвивається в колгоспі і птахівництво.
В результаті інтенсифікації основних галузей сільськогосподарського виробництва, підвищення продуктивності праці основної маси колгоспників зростали і прибутки колгоспу. Про це свідчить те, що валова продукція колгоспу їм. Леніна на 100 га сільськогосподарських угідь в 1965 році становила 21 067 крб., у 1966 році – 24199 крб. на 100 га ріллі відповідно –
27 829 і 32 505 крб., на одного працюючого колгоспника – 889-950 крб. Загальний прибуток колгоспу в 1965 році досяг 1 602 802 крб., а в 1966 році 1 884 993 карбованці.
В селі розгорнулося велике господарське, культурно-побутове і житлове  будівництво. Значно зросли основні фонди колгоспу та оплата праці колгоспників. Всім цим успіхам сприяло практичне запровадження принципу особистої матеріальної зацікавленості кожного колгоспника в остаточних результатах його праці. Тут ще в 1963 році здійснено перехід на гарантовану щомісячну оплату праці.
На всіх ділянках колгоспного виробництва перед вели комуністи і комсомольці. Серед них молодий комуніст комбайнер М.Т. Магурян нагороджений орденом Леніна. Він щороку намолочує понад 10 тис. цнт зерна. Ордена Леніна удостоєний колишній бригадир шостої комплексної бригади С.М. Сербул, який щорічно одержував понад 300 цнт цукрових буряків з гектара. Знатні ланкові – комсомолка Т. Ісадченко
нагороджена орденом «Знак Пошани», М. Oнуфрієва та Г. Скліпіс – медалями
«За трудову доблесть». У 1965 році бригада комуніста В.О. Андонія виростила по 32,1 цнт озимої пшениці з га на площі 302 га. В червні 1966 року його нагороджено орденом Трудового Червоного Прапора. Орденом «Знак Пошани» нагороджено бригадира тракторної бригади Т.І .Балтяна. Доярки Л.О. Кіротка, Є. Коржеван і Х. Карауш надоюють протягом року 2200-2500 літрів молока від кожної фуражної корови. Пташниця Н. А. Скуртул зібрала по 183 штуки яєць від курки-несучки. В березні 1966 року Н. А. Скуртул та       Л.О. Кіротка відзначені урядовими нагородами.Сучасна карта - Липецьке