Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Красні Окни

владу К. А. Мельничука. Лише через 10 років вдалося розшукати і покарати підлого вбивцю.
На початку 20-х років комуністи, комсомольці, сільський актив на чолі з
головою сільради М. В. Чабаном боролися і проти буржуазних націоналістів різних мастей. Вони, зокрема, викрили місцеву сіоністську організацію, яка чинила опір Радянсь­кій владі.
Велику роль у зміцненні     революційних завоювань трудящих відіграв комітет
незаможних селян, створений 1 серпня 1920 року. Згуртувавши навколо себе бідноту, він брав участь у розподілі землі між безземельними і малоземельними, надавав до­помогу сім'ям червоноармійців. Комнезамівці встановили шефство над хатою-читальною. Предметом їх особливого піклування була також школа професійного нав­чання, одна з 6 в Балтському повіті. В ній вже восени 1920 року налічувалося 65 уч­нів. В січні 1923 року волосний з'їзд Рад і комнезамів вирішив взяти школу на волос­не утримання і укомплектувати дітьми незаможних селян.
При безпосередній участі комуністів і комсомольців, комітету незаможних се­лян у районному центрі Красних Окнах 19 травня 1923 року організовано перше сільськогосподарське товариство «Надія». Воно мало 45,5 десятини землі. Друге гро­мадське господарство виникло у 1924 році і в пам'ять про В. І. Леніна було назване ім. Ілліча. Першим ентузіастам колективної праці доводилося долати великі труд­нощі. Жили вони в землянках або в нашвидку зліплених халупах. Але, незважаючи на це, їх ряди поповнювалися новими трудівниками.
У 1927—1928 рр. в Красних Окнах створюються комуна ім. Сталіна і ТС03 «Червоний орач», а в 1929 році організується колгосп ім. Мельничука, в якому об'єд­налося понад 30 бідняцьких господарств. Його першим головою став комсомолець Г. Я. Бондар.
Боротьба за колективізацію перебувала в центрі уваги партійного осередку, що поповнювався за рахунок наймитів і бідняків, які проходили короткий кандидат­ський стаж. Комуністи села наполегливо боролися за широке залучення до колектив­ної праці та громадської роботи жінок. 8 березня 1929 року на урочистих жіночих зборах, організованих партосередком, в присутності близько 500 чоловік була прий­нята в партію селянка-біднячка Агафія Шестакова.
В середині 1929 року створено Красноокнянську МТС, яка обслуговувала 10 тис. га колгоспної землі. Наприкінці того ж року в Красних Окнах виникла дру­га сільськогосподарська артіль — «5 років Молдавії», в організації якої значну роль відіграли бідняки Гура, Михайло та Мефодій Чабани. Набирав сили комуна ім. Сталіна, що на початку 30-х років мала 2642 га землі, 3 тваринницькі ферми. На її вівцефермі налічувалося близько 5 тис. овець, вона постачала колгоспам рес­публіки породисті тварини. Невпинно зростала оплата праці комунарів. У 1933 ро­ці воші одержували на трудодень по 4—5 кг хліба і по 1—2 крб. грішми. Так, сім'ї колишнього бідняка Ш. Лейзера, яка виробила 1261 трудодень, було видано 21 цнт пшениці, 29 цнт кукурудзи і ячменю, 17 цнт картоплі, 3 цнт фруктів, а також 2282 карбованці. Коли переваги колективної праці стали очевидними для більшості селян, а перші колгоспи досягли помітних госпо­дарських успіхів, до них пішли і середняки. В 1930 році в Красних Окнах організовано ще 2 колгоспи.
Переведення селянських господарств на соціалістичні рей­ки проходило в запеклій боротьбі з куркульством. Сільські багатії не тільки гальмували хлібозаготівлі, але й ставали на шлях відкритого опору усім заходам Радянської влади, нама­гаючись перетягнути на спій бік середняків і навіть несвідомих бідняків. Один із куркульських прихвоснів Бенкович перехо­вував у себе 50 пудів хліба і в сутичці з колгоспниками поко­лов вилами і побив кількох чоловік. Треба було будь-що зла­мати опір класового ворога. В листопаді 1931 року в Красних Окнах відбувся районний зліт колгоспників-ударників і груп бідноти. Зліт зажадав від президій сільських комнезамів пере­будувати свою роботу, повести рішучу боротьбу з куркулями та їх агентурою. На кінець 1931 року, коли Красноокнянський район став районом суцільної колективізації, було в основному завершено і процес розкуркулювання сільських глитаїв.
Партійна і комсомольська організації села, надаючи ви­няткової уваги всебічному зміцненню колгоспів, дбали про підготовку кадрів механізаторів, ліквідацію неписьменності, політико-виховну роботу серед селян. Комсомольська організація села відрядила на курси трактористів 12 чоловік,


Сучасна карта - Красні Окни