Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Долинське

Для участі в цій роботі до складу волосного земель­ного відділу були делеговані представники безземель­ного і малоземельного селянства.
У травні 1920 року на виконання постанови Ук­раїнського уряду в селі організовується комітет незаможних селян. 13 червня представники
незаможників Валегоцулового взяли участь в Ананьївській повіто­вій безпартійній селянській конференції і разом з ін­шими делегатами схвалили заходи по виконанню продрозверстки і посиленню боротьби з бандитизмом. У листопаді в селі налічувалося вже 3 КНС, які об’єд­нували 990 бідняків. Це була велика сила, надійна опора Радянської влади. Комнезамівці організували допомогу Червоній Армії. Так, 20 грудня 1920 року командуванню 459-го полку було передано 423 кожухи, чимало взуття і білизни, зібраних селянами. Для Червоної Армії у волості було заготовлено 120 тис.     пудів     зерна.
На основі рішення Ананьївського повітового комітету КП(б)У волосний партком та ревком у другій половині серпня 1920 року організували «Тиждень натиску на куркуля». До цієї роботи було залучено чверть особового складу партійної орга­нізації. У куркулів конфіскували 20 процентів реманенту і хліба. Значна частина зерна пішла в рахунок продрозверстки, а реманент і решту хліба було розподілено між незаможниками та сім'ями червоноармійців. Це дало можливість підготувати для засіву 900 десятин землі. Одночасно у куркулів вилучалася зброя.
Велику увагу партійні і радянські органи приділяли згуртуванню батрацтва. Наприкінці 1920 року було створено комітет профспілки Робітземлісу. Біднота і батраки залучалися до безпосередньої перевірки виконання радянських законів. Вони активно працювали в осередку Робітничо-селянської інспекції. На кінець року Радянська влада в селі значно зміцніла. Ревком вичерпав свої завдання. 15 січ­ня 1921 року відбулися вибори сільради, а 19—21 січня було обрано волвиконком на чолі з комуністом Г. А. Дмитрашком. Секретарем волпарткому став С. І. Григоращенко.
Рішення X з’їзду РКП(б) про перехід до нової економічної політики та заміну продрозверстки продподатком трудящі села зустріли з задоволенням. Валегоцулівська волосна партійна конференція прийняла постанову «вітати нову економічну політику і неухильно проводити її в життя». Багатогранну діяльність розгорнули комуністи та сільрада Валегоцулового по відбудові господарства, піднесенню куль­тури села. В квітні 1921 року всі землі були засіяні. Регулярно провадились суботники, під час яких селяни допомагали сім’ям червоноармійців обробляти їх ділянки, впорядковували вулиці тощо. Активну участь у суботниках брали 40 комсомольців села. Щоб забезпечити відбудову господарств незаможників, у Валегоцуловому протягом року (до квітня 1922 р.) було створено 8 ТСОЗів і розпочата робота по орга­нізації ще 6. Значну роль у розв’язанні цього складного завдання відіграв комітет
селянської взаємодопомоги (1922-1926 рр.). З добровільних внесків він створив грошовий і насіннєвий фонди допомоги бідноті. Лише в 1922 році в розпорядженні комітету було 4 тис. пудів хліба. Відновили роботу млин, кузні, відкрилися крамниці. Сільрада залучала до відновлення діяльності місцевої промисловості приватний капітал. Так, 1 жовтня 1922 року було здано в оренду колишньому власникові олійню потужністю 100 пудів олії на добу.
Радянська влада дбала і про розвиток народної освіти. Особливу увагу було звернуто на ліквідацію неписьменності. У 5 пунктах лікнепу, 15 хатах-читальнях навчалось понад 1000 неписьменних. У 1920 році відкрилася початкова школа. Її директором став О. М. Закруткін - батько відомого радянського письменника В. О. Закруткіна. У наступні 2 роки почали працювати ще 5 шкіл. На 1 липня 1923 року в них навчалось 550 дітей. Педагогічний колектив складався з 14 вчителів.
Одночасно здійснюються необхідні заходи щодо охорони здоров'я трудящих та їх дітей: відновлює роботу лікарня, в 1921 році відкривається перший дитячий садок - "Будинок дитини". Над ним взяли шефство жінки-делегатки. Вони зорали для садка 15 дес. землі, реквізували в куркулів 337 пудів картоплі.
В ході боротьби за відбудову господарства і розвиток культури зростали і міц­ніли партійна та комсомольська організації. В середині 1922 року у Валегоцуловому було вже 2 осередки КП(б)У, які об’єднували 9 членів і 15 кандидатів партії. Кіль­кість комсомольців збільшилася до 100 чоловік. Зростали авторитет та провідна роль цих організацій на селі. Їх робота по


Сучасна карта - Долинське