Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Комінтернівське

На початку квітни 1919 року загін форсував Тилігульський лиман і взяв участь у ви­зволенні Одеси.
Понад 70 колишніх партизанів із Антонового-Кодинцевого під командуванням І.Ю. Овчаренка билися з во­рогами Радянської влади у складі 403-го
Тилігуло-Березанського стрілецького полку Червоної Армії. За участь у прориві кільця білогвардійських банд та банд Заболот­ного в районі Київ–Житомир реввійськрада південної групи військ 12-ї армії в числі інших нагородила І.Ю. Овчаренка золотим годинником з написом «Красному герою».
Після визволення Антонового-Кодинцевого від денікінців у лютому 1920 року і встановлення Радянської влади відновив діяльність військово-революційний комітет на чолі з С.Ф. Цебренком. Через деякий час, у березні 1920 року, був відтворений партосередок. Його головою був обраний І.Ю. Овчаренко, а секретарем А.А. Рож­ков. Після перереєстрації членів партії восени 1920 року в партосередку налічувалось 10 комуністів (3 члени і 7 кандидатів у члени партії).
Комсомольська організація тут оформилась в кінці 1920 – на початку 1921 року.
З липня 1920 року в містечку почав працювати жінвідділ, в роботі якого активну участь брали 10 делегаток. Вони контролювали роботу лікарні, організували літера­турний гурток з лекторською групою. За активною участю жінок восени 1920 року в містечку відкрився дитячий садок, почалась робота по ліквідації неписьменності.
20 червня 1920 року в Антоновому-Кодинцевому виник сільський комітет неза­можних селян. Його очолили місцеві бідняки Н. Мартиненко (голова) та   Ф. Мар­ченко (секретар). Уже в серпні сільський КНС об'єднував 810 незаможників, ти розглядав і вирішував питання про землю, займався розподілом реманенту, поста­чанням Червоній Армії продовольства. В серпні 1920 року, коли почались роботи по землевпорядкуванню, КИС перевірив списки населення, взяв на облік усю землю . Були створені земельні комісії но розподілу орної землі. КИС подав велику допомогу сім'ям учасників громадянської війни: 105 сімей червоноармійців одержали грошову
допомогу, 45 сімей продовольство. 121 сім'я - одяг та інші речі, 46 сім'ям засіяли земельні наділи.
Партійний осередок, ревком та КНС докладали багато сил, щоб ліквідувати кур­кульський бандитизм. В Антоновому-Кодинцевому була організована міліція в кіль­кості 35 чоловік, причому 15 міліціонерів постійно чергували в самому містечку, решта несла патрульну службу в навколишніх селах. Міліціонерам активно допома­гали селяни, які чергували на проїжджих дорогах.
Поряд з відбудовою господарства органи місцевої влади дбали про добробут трудящих, їх освіту та культурне дозвілля. Вже в 1920 році відкрились двері двох шкіл, обидві воші в то у ж році об єднались у єдину трудову школу, де навчалось 150 дітей. Налагодилось постачання містечка газетами та літературою з Одеси. 29 бе­резня 1920 року відкрився Народний будинок, а в жовтні – сільбуд з самодіяльним театром. Силами місцевих аматорів ставились п'єси української класики. Поновила роботу бібліотека, наприкінці 1920 року її перетворили на волосну, і вона почала обслуговувати читачів з навколишніх сіл.
Перша мирна весна 1920 року пройшла дружно. Для допомоги селянам у ремонті сільськогосподарського інвентаря економічний відділ виконкому Одеської Ради селянських депутатів відкрив у травні 1920 року в Антоновому-Кодинцевому май­стерню, яка мала відповідне устаткування та інвентар. Все це допомогло селянам зі­брати добрий урожай. Того року селяни повністю виконали продрозверстку в розмірі 100 тис. пудів зерна. Так само успішно пройшла мобілізація до лав Черво­вої Армії.
19 січня 1921 року сільський ревком передав свої повноваження обраній того дня сільській Раді. Депутат С.П. Захарченко, виступаючи перед виборцями з допо­віддю про вибори до Рад і радянське будівництво, закликав селян зміцнювати Радян­ську владу. В резолюції, прийнятій учасниками зборів, говорилось: 1. Вітати пар­тію більшовиків-комуністів, на прапорі якої проголошено: «Повне звільнення від гніту і насильства трудящих мас усього світу»; 2. Зобов'язуємось твердо і неухильно стати на підтримку Радянської влади в її важкій роботі по встановленню революцій­ного порядку і ліквідації економічної розрухи в країні, без чого нормальне життя трудящих мас с


Сучасна карта - Комінтернівське