Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Білгород-Дністровський

Незважаючи на переслідування, робітники Акермана часто збиралися і обгово­рювали спільні питання класової боротьби. Як свідчать жандармські повідомлення, в літні місяці до міста приїздили робітники з Одеси, вони розповсюджували револю­ційну літературу, провадили усну пропаганду.
Восени 1905 року боротьба трудящих Акермана активізувалася. 9 вересня за­страйкували робітники заводів Аглицького і Шріра. Крім економічних вимог робіт­ники висунули і політичні. Під час демонстрації 11 вересня страйкуючі вигукували перед міською управою «Геть царя!». Демонстрантів, що співали революційні пісні, розігнали посилені наряди поліції.    _
Під час загальноросійського політичного страйку 18 жовтня 190о року в Акер­мані припинили роботу пекарі, підмайстри, прикажчики. Вперше в історії міста робітники з червоними прапорами пройшли від фортеці, де вони збиралися, до центру. Їх підтримали візники, водовози, поштові службовці, учні середніх учбових зак­ладів також приєднувалися до них або влаштовували окремі мітинги. Залишивши роботу, до страйкуючих приєдналися робітники парової лісопильні та одного з найбільших млинів.
У місті утворилася близька по своїй структурі до Рад виборна організація - комітет громадської безпеки.
20 жовтня більшість підприємств і порт знову припинили роботу.
Царські сатрапи вдалися до найжорстокіших та найпідступніших заходів, щоб придушити боротьбу трудящих Акермана. 23 жовтня в місті було оголошено військовий стан. При підтримці урядових установ
погромницька організація "Союз Михаїла архангела" та інші декласовані елементі і переодягнені агенти організовували погроми, били робітників, службовців, гімназистів. Через малочисельність і недостатню організованість акерманських робітників, що майже не мали досвіду революційної боротьби, реакціонерам разом з горезвісним Пуришкевичем удалося придушити революційний рух у місті.
Незважаючи на розправу, робітники не припиняли революційної боротьби.
З 20 по 26 листопада відбувся страйк поштово-телеграфних службовців. У місті продовжувала роботу невелика соціал-демократична група, яка підтримувала зв’язки з одеськими більшовиками. Під час виборів до 2-ї Державної думи тут поширювалися прокламації Одеського комітету РСДРП і окремі номери більшовицької преси.
В 1908 році існували нелегальні гуртки в акерманській гімназії, у квітні 1912 року робітники друкарні газети «Аккерманское слово», обурені ленським розстрілом, провели одноденний страйк.    
Ще більш загострилася класова боротьба напередодні імперіалістичної війни Обумовлювалося це тим, що в 1911 році 206 тис. десятин землі в Акерманському повіті знаходилося в руках іноземних колоністів. Щоб не вмерти з голоду, безземельні селяни змушені були за низьку плату найматися до них на роботу. Важке матеріаль­не становище спричиняло часті хвороби. На медичну допомогу не було надії. У всьому повіті працювало 17 лікарів (з них 8 в Акермані). Загалом на одного лікаря припадало 17588 чол., а на одне лікарняне ліжко 1,8 тис. чол. Більшість населення була неписьменною. З 30 тис. дітей шкільного віку відвідували школу лише 17 тисяч.
Велику увагу подіям у Бессарабії приділяла газета «Правда», в якій публіку­валися повідомлення за 1912—1914 рр. про сутички селян з поліцією, поміщиками, куркулями в Акерманському повіті.
Під час імперіалістичної війни значний вплив на розгортання революційного руху в Акермані мало перебування військових частин, серед яких провадилася біль­шовицька агітація. В грудні 1916 року спалахнуло повстання солдат 12-го Кавказь­кого стрілецького полку. Солдати виступили проти імперіалістичної війни, відмови­лись їхати на фронт, вчинили опір офіцерам і жандармерії. Озброєні гвинтівками, кулеметами, повстанці пройшли вулицями міста, звертаючись з революційними за­кликами до населення.
Після повалення царизму, 10 березин 1917 року в Акермані відбулася демон­страція під лозунгом «Геть тиранів, геть кайдани! Хай живе свобода!». В цьому ж місяці виникла Акерманська Рада робітничих і солдатських депутатів. Рада вида­вала газету «Аккерманское слово». Незважаючи на те, що в її складі було немало есе­рів і меншовиків, під тиском народу вона все ж здійснювала в місті свободу слова, друку і демонстрацій. У квітні Рада ухвалила рішення про реквізицію незасіяних поміщицьких земель. Земельні комітети почали їх розподіл серед селян. Ці заходи підтримав, дізнавшись про події в Акерманському повіті, спрямовані на захоплення і розподіл між селянами поміщицьких земель після Лютневої революції В. І. Ленін на сторінках газети «Правды» від 5 травня 1917 року. «Акерманська Рада роб. і солд. депутатів, очевидно, виходить з практичних міркувань, вона, безсумнівно, близько і безпосередньо знає місцеві умови. Вона правильно враховує, що посіви треба збіль­шити що б то не стало і до найбільших меж»,— писав Ілліч у ті дні.Сучасна карта - Білгород-Дністровський