Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Білгород-Дністровський

Трудящі Акермана разом з революційно настроєними солдатами заарештували пристава, обеззброїли поліцію, городових, замінили посадових осіб старої влади. На будівництві залізниці явочним порядком ввели 8-годнннпй робочий день. Заліз­ничники зняли бюст Олександра II.
З великою радістю зустріли трудящі міста перемогу Великої Жовтневої соціа­лістичної революції. В грудні 1917 року при Акерманській Раді утворюється
вій­ськово-революційний комітет на чолі з Карджаном, який приступив до проведення в життя рішень II Всеросійського з’їзду Рад.
Коли нависла загроза окупації з боку боярської Румунії, виконком Акерман- ської Ради робітничих і солдатських депутатів на початку лютого 1918 року ухвалив резолюцію, в якій закликав виступити проти загарбників. Революційні організації звернулися до мешканців міста з закликом вступати до Червоної гвардії, щоб захистити Батьківщину. 6 лютого 1918 року в газеті «Одесский листок» було надруковано розпорядження військового комісара Акерманського військово-революційного комітету С. Ф. Акімова: «Всім, хто одержав зброю, записатися в загони оборони у виконкомі!». 10 лютого 1918 року опубліковано резолюцію Ради «Центрофлота» та суднових берегових комітетів про збройний опір румунській буржуазії.
Сотні трудящих Акермана стали червоногвардійцями. У місті й тепер живе дехто з них. Це С. Ф. Козлов, О. Ф. Овсієнко та інші. Командиром полку 1-го соціалістичного червоногвардійського загону був В. П. Питомель (загинув в бою з білополяками в 1919 році). Командиром 1- го батальйону став К. А. Орловський. В боротьбі проти ворогів в роки громадянської війни брали активну участь член партії з 1904 року лікар Л. Х. Попов і З. Акерман (пізніше командував 1-м Саратовським кавалерійським полком).
Бої проти румуно-боярських військ проходили на заході міста. Сили були нерівні. 9 березня 1918 року Бессарабія, в т. ч. й Акерман, була загарбана. Більш як двадцятирічна окупація тяжко позначилася на розвиткові міста. Ради були ліквідовані, конфіскована поміщицька земля повернута колишнім власникам. Повернення землі поміщикам призвело до того, що більше ніж 2 тис. жителів були приречені на голодну смерть. Уся влада на місцях перейшла до рук окупаційних військ, жандармів, поліцаїв і чиновників, які своєю жорстокістю і самодурством намагалися пере­вершити навіть колишню турецьку адміністрацію. Залізничникам загарбники змен­шили заробітну плату на 35 проц. На селян і робітників наклали великі податки. Здійснювалася примусова румунізація населення, звільнялися з роботи всі вчителі, які не знали румунської мови або не бажали прийняти румунського підданства. Місто стали називати Четатя-Албе.
В 1919 році проти примусової румунізації виступили службовці поштового від­ділення, відмовляючись від роботи. Вчителі міста не присягли королівському урядові.
Виявляючи класову солідарність, Акерманський повітовий комітет більшовиків закликав робітників спільно з селянами боротися проти окупантів Під впливом кому­ністів трудящі згуртовано виступали проти грабування населення, перешкоджали вивезенню награбованого зерна в Румунію. Ще в середині липня 1918 року приїхав з Одеси М. Михайлов для організації підтримки страйку залізничників. Утвори­лася ініціативна більшовицька група в складі Михайлова, Магдича, Андріївської (Сасової), яка і організувала страйковий рух місцевих залізничників. Створено під­пільний військово-революційний комітет, до якого ввійшли Сасов (голова), Філіпенко, Чорнобров, Задорожний, Андрієвська. Було визначено головні завдання під­пільних груп по роботі серед залізничників, селян, обрано партком у складі Магдича, Бублія, Андрієвської, Левиної, Мейдмана.
Окупанти розкрили організацію і розгромили її. Ряд комуністів і співчуваючих заарештували. Загарбники розпочали судовий процес проти 108 бессарабських більшовиків. Багато з них було засуджено до страти або до різних строків ув’язнення.
Революційний рух налякав окупантів. В повіті і місті оголосили стан облоги. Проте підпільна боротьба за возз’єднання з молодою Радянською республікою і за відновлення Радянської влади не припинялася. Навесні 1921 року тут знову була створена комуністична організація в складі 17 чол., яка готувала повстання проти окупантів. У серпні всю групу заарештували. Тільки її керівникові А. Талмазану (Віхрєву) пощастило уникнути арешту і перебратися до Радянського Союзу.
У 1921 році для продовження революційної боротьби була ство­рена «Південна бойова організа­ція Бесарабії», яка налічувала кілька бойових груп. Очолював її І. Платов. Акерманська група під керівництвом Соктиса піді­рвала міст, нападала на жандарм­ські пости, на сигуранцу. 5 ве­ресня 1921 року 23 учасники групи були заарештовані. Серед них М. Котляренко, М. Макси­менко, керівник організації А. Талмазан. Соктису та іншим товаришам вдалося перебратися через лиман на радянську землю.
Під керівництвом Акерманського підпільного повітового ко­мітету та його секретаря П. Алісова (Городецького) революціонери розповсюджу­вали


Сучасна карта - Білгород-Дністровський